Erasmus+ Programı Tüm Haberleri

2016 Yılı Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projeleri Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

2016 yılı Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar kapsamında Başkanlığımıza sunulan proje tekliflerinin değerlendirilme süreci tamamlanmıştır.

Başkanlığımıza sunulan 287 adet proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde;

a) İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında; 11 adet proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış (Ek-1), 10 adet proje teklifi yedek olarak belirlenmiştir (Ek-2).

b) Yenilik Geliştirmeye Yönelik Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 25 adet proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış (Ek-3), 7 adet proje teklifi yedek olarak belirlenmiştir(Ek-4).

İlan edilen hibe miktarları azami olup gerekli durumlarda Başkanlığımız, sözleşme aşamasında hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Proje değerlendirme sonuçları başvuru sahibi kurumlara bildirilecektir. Proje ortaklarına ayrıca Başkanlığımızca bildirim yapılmayacak olup ortaklar başvuru sahibi kurum tarafından bilgilendirilmelidir.

Kabul listesinde yer alan proje sahibi kurum/kuruluşlara yönelik olarak proje başlangıç toplantısı yapılacaktır. Toplantının yeri, tarihi ve projelerden sorumlu Başkanlığımız personelinin iletişim bilgileri bilahare e-posta yoluyla bildirilecektir.

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

30 Eylül 2016 Cuma
http://bit.ly/2d3iwTH