Erasmus+ Programı Tüm Haberleri

Hibelerin İadesine İlişkin 04.05.2012 Tarihli Önemli Duyuru

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından:

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Yönlendirme ve İzleme Komitesi Kararı

Karar Sayısı:  2012/2                                                                      Karar Tarihi: 20/04/2012

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Yönlendirme ve İzleme Komitesince alınan 30/12/2010 tarih ve 2010/04 sayılı karar kapsamında öngörülmüş olan "sözleşme yapılmaması" yönündeki tedbirin; sözleşme yapılma aşamasından önce projelerin dış uzmanlarca değerlendirilmesi ve kabul edilen başvuruların duyurulması gibi yapılan işlemleri gereksiz kılması, iki yıllık yasaklılık süresinin dolma anı itibariyle sözleşme yapılma zamanının kesin belirlenmiş bir tarihinin olmaması ve geniş bir zaman dilimine yayılabilmesi nedeniyle herkese eşit bir uygulama geliştirilmesini engellemesi, uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi ve mevcut karardaki amaca daha uygun olması nedeniyle "başvurunun kabul edilmemesi" şeklinde değiştirilerek aşağıdaki şekilde karar alınması kabul edilmiştir:   Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Yönlendirme ve İzleme Komitesince, AB fonlarının etkin ve yerinde kullanılmasının ve muhtemel risklerin en aza indirilerek fon kayıplarının önlenebilmesinin sağlanabilmesi için iade borcu ile ilgili olarak yararlanıcı lehine kesinleşmiş bir Mahkeme kararı olması durumu saklı kalmak üzere;  

  1. Yararlanıcıya en son gönderilen iade talebi yazısında verilen son ödeme tarihinde ödenmemiş herhangi bir hibe sözleşmesinden doğmuş iade borcu, ferileri ile birlikte tamamıyla ödenmeden o sözleşmenin yararlanıcısının herhangi bir program kapsamında yeni bir hibe başvurusu ile hibe içermeyen diğer faaliyetlerdeki başvurusu kabul edilmez.
  2. İade borcunun yararlanıcıya en son gönderilen iade talebi yazısında verilen son ödeme tarihinden sonra ferileri ile birlikte tamamıyla ödenmesi durumunda ise, borcun tamamıyla ödendiği andan itibaren iki yıl süreyle o sözleşmenin yararlanıcısının yeni bir hibe başvurusu ile hibe içermeyen diğer faaliyetlerdeki başvuruları kabul edilmez.

Kamuoyuna duyurulur.

Duyuru Tarihi: 04/05/2012

18 Şubat 2016 Perşembe
http://bit.ly/21lQFVs