Erasmus+ Programı Tüm Haberleri

2015 Yılı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri Sözleşme Öncesi Talep Edilen Belgelere İlişkin Duyuru

Değerli Proje Sahipleri,

2015 Teklif Çağrısı Döneminde Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği Projeleri çerçevesinde kabul edilen proje sahibi kurumlar ile hibe sözleşmesi imzalanmasına ilişkin hazırlık süreci başlamıştır.

Proje teklifleri desteklenecek olan proje sahibi kurumların Sözleşme öncesi tamamlanması gereken belgelerle ilgili işlemlere vakit kaybetmeden başlaması önerilmektedir.

Sözleşmenin imzalanması için tamamlanması gereken belgeler şunlardır:

Kamu kurumları için gerekli belgeler :

 • Sözleşme öncesi bilgi formu (TURNA sisteminde yayınlanacaktır)
 • Güncel tüzel kişilik formu ile finansal tanımlama formu (Yararlanıcı - koordinatör -  kurum ile ulusal konsorsiyum üyelerinin kurum isimlerinin değişmesi durumunda Katılımcı Portalı’nda bu belgelerin güncellenmesi gerekmektedir.)
 • Ortaklık yetki belgeleri (Proje ulusal konsorsiyum halinde sunulmuşsa ve ortaklık yetki belgeleri başvuru formuna eklenmemiş ise bu belgelerin taranmış nüshalarının Ulusal Ajans’ta projenizden sorumlu uzmana e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. )

 

Özel kurumlar için ek belgeler: (Aşağıdaki belgeler posta yoluyla Ulusal Ajans’a gönderilmelidir.)

Yararlanıcı kurum şirket ise;

 • Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan şirket ana sözleşmesi (aslı gibidir onaylı), 
 • Vergi borcu olmadığını gösteren belge,
 • Sigorta prim borcu olmadığını gösteren belge, 
 • İlgili odadan alınacak halen faaliyette olduğunu gösterir belge, 
 • Sözleşmeyi imzalamaya yetkili kişinin imza sirküleri (noter tasdikli),  
 • Şirket adına hibe sözleşmesini imzalamaya yetkili olduklarını gösteren yönetim kurulu kararı,  
 • 60.000 Avro üzerinde hibe sağlanan projeler için yararlanıcı kuruluşun son mali yıla ait bilançosu (Mali müşavir, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci tarafından onaylanmalıdır)

 

Yararlanıcı kurum sivil toplum kuruluşu ise; (Aşağıdaki belgeler posta yoluyla Ulusal Ajans’a gönderilmelidir.)

 

 • Kuruluş ile ilgili kanun, tüzük, sözleşme vb. belgelerin tasdikli birer örneği,
 • Yetkili resmi kurumdan alınacak halen faaliyette olduğunu gösterir belge,
 • Sözleşmeyi imzalamaya yetkili kişinin imza sirküleri (noter tasdikli),
 • Kuruluş adına hibe sözleşmesini imzalamaya yetkili olduklarını gösteren yönetim kurulu kararı,
 • Projenin uygulanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı,
 • Hibe miktarı 60.000 Avronun üstünde olan projeler için:

Bilanço esasına göre çalışan kuruluş için son mali yıla ait bilanço (mali müşavir, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci tarafından onaylı)

İşletme esasına göre çalışan kuruluş için son mali yıla ait işletme hesabı tablosu (yasal temsilci ve muhasip üye tarafından imzalı)

 • Şube ise, bağlı bulunulan merkezden alınacak, merkezin mali sorumluluğu üstlendiğine ilişkin yazı.

 

2015 proje döngüsü takvimi çerçevesinde aksama yaşanmaması için, söz konusu iş ve belgelerin 16 Ekim 2015 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

2015 yılı Erasmus+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kabul proje sahiplerine önemle duyurulur.

08 Eylül 2015 Salı
http://bit.ly/21x3iJT