Erasmus+ Programı Duyuru ve Etkinlikleri

2017 Yılı Yükseköğretim Koordinatörlüğü Toplantı Programı

Davetli kayıt linkleri toplantılardan 1 ay önce ilgili kişi/kurumlara duyurulacaktır.

#

Toplantının Adı

İli ve Yeri

Tarih

Planlanan Katılımcı Sayısı

Davet Edilecek Kişiler/Kurumlar

1 ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) Başvurusu Bilgilendirme Toplantısı  Ulusal Ajans
(Ankara)
14 Mart 2017 25 2017 Yılında ECHE  Başvurusu Yapacak Yükseköğretim Kurumları
2 ECHE Prensiplerine Uyum Toplantısı (Tematik) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
(Burdur)
24 Nisan 2017 200 ECHE sahibi Yükseköğretim Kurumları
3 Erasmus+ Yükseköğretim Yeni Başlayanlar Toplantısı
Nuh Naci YAZGAN Üniversitesi
(Kayseri)
22-23 Mayıs 2017 75 2017 yılında ECHE sahibi olan yükseköğretim kurumlarının personeli ile Erasmus Ofisinde yeni personeli olan  yükseköğretim kurumları
4 Yükseköğretim Hareketlilik Proje Yönetimi Toplantısı (KA103-KA107) Çankırı Karatekin Üniversitesi
(Çankırı)
3-4 Temmuz 2017 300 2017 Yılında Yükseköğretim Hareketlilik Projesi Kabul Edilen Yükseköğretim Kurumları ve Hareketlilik Konsorsiyumları
(KA103-KA107)
5 Erasmus Uygulama El Kitabı Temalı Çalışma Gurubu Toplantısı Ulusal Ajans
(Ankara)
24 Temmuz 2017 25 Yükseköğretim Kurumlarından seçilecek konunun uzmanı personel ile Ulusal Ajans Yükseköğetim Koordinatörlüğü personelinden oluşacak çalışma grubu
6 Erasmus+ Yeni Kurulan Yükseköğretim Kurumları İstişare Toplantısı Munzur Üniversitesi
(Tunceli)
11-12 Eylül 2017 100 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumları
7
Yükseköğretim Alanı 2017 Yılı Stratejik Ortaklık Projeleri Bilgilendirme ve  Proje Yönetim Toplantısı
İnönü Üniversitesi (Malatya) 18 -19 Eylül 2017 1. gün:100
2. gün:30
2017 yılında Yükseköğretim Stratejik Ortaklık Projesi Yürüten Yükseköğretim Kurumları ve Diğer Kuruluşlar
8
KA107 Proje Yönetim Toplantısı 
Ulusal Ajans
(Ankara)
22 Eylül 2017 30 KA107 Projesi Yürüten Yükseköğretim Kurumları ve Diğer Kuruluşlar
9 Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı
(Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri, Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme, Jean Monnet)
Abdullah Gül Üniversitesi
(Kayseri)
30 Ekim 2017 120 Merkezi Projeler hakkında bilgi almak isteyen yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlar
10 Uluslararası Hareketlilik Bilgilendirme Toplantısı (KA107) Afyon Kocatepe Üniversitesi
 (Afyon)
28 Kasım 2017 120 KA107 Uluslararası Hareketlilik Projesi Sunmayı Planlayan Yükseköğretim Kurumlarının Erasmus Ofisleri
11 Yükseköğretim Hareketlilik Proje Yönetimi Ara Dönem Toplantısı (Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı) (KA103-KA107) Akdeniz Üniversitesi (Antalya) 21-22 Aralık 2017 300 2017 yılında Yükseköğretim  Hareketlilik Projesi Kabul Edilen Yükseköğretim Kurumları ve Hareketlilik Konsorsiyumları
(KA103-KA107)


KA107 Proje Yönetim Toplantısı 
  • Tarihler: 03 Mar, 2017
http://bit.ly/2mmVXki