Erasmus+ Programı Duyuru ve Etkinlikleri

Erasmus+ Yükseköğretim Alanı Sektörler Arası İşbirliği Toplantısı 21 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşti.

21 Kasım 2016 tarihinde İstanbul’da, meslek kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler, teknoparklar, sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile Yükseköğretim Alanı Sektörler Arası İşbirliği Toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacını güden Yükseköğretim için Stratejik Ortaklık projeleri, Avrupa’nın yenilik kapasitesini güçlendirmeyi, yükseköğretim, iş dünyası ve daha geniş bir sosyo-ekonomik çevrede yeniliği teşvik etmeyi amaçlayan Bilgi Ortaklıkları projeleri ve öğrenci staj ve/veya personel hareketliliğini organize etmek amacıyla aynı ülkeden ortak kurum/kuruluşların bir araya gelerek oluşturduğu Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu projeleri hakkında bilgilendirmede ve deneyim paylaşımında bulunulmuştur.

Toplantıda gerçekleştirilen sunumlara Toplantı Programındaki ilgili linklerden ulaşılabilmektedir.

TOPLANTI PROGRAMI

09:00-09:30 Kayıt ve Çay-Kahve İkramı

09:30-10:00 Açılış Konuşmaları

Hür GÜLDÜ, Yükseköğretim Koordinatörü, Türkiye Ulusal Ajansı

10:00-11:00 Erasmus+ Programı Yükseköğretim Alanı Sektörler Arası İşbirliği Fırsatları

Dr. Vesife HATISARU, Uzman, Türkiye Ulusal Ajansı

11:00-11:30 Çay-Kahve Arası

11:30-12:15 Erasmus+ Programı Yükseköğretim Alanı Sektörler Arası İşbirliği Fırsatları

(devam)

Dr. Vesife HATISARU, Uzman, Türkiye Ulusal Ajansı

12:15-13:00 Deneyim Paylaşımı

Doç. Dr. Deniz TUNÇALP, Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklık (KA203)

Proje Koordinatörü, Arı Teknokent

Özgür ONUR DURMAZ, Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklık (KA203) Proje

Koordinatörü, Mersin Teknokent

13:00-14:00 Öğle Yemeği

14:00-14:45 Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Projeleri

Bevran Belgin ALHAS, Uzman Yardımcısı, Türkiye Ulusal Ajansı

14:45-15:15 Deneyim Paylaşımı

Zeynep Tuğçe ÇİFTÇİBAŞI GÜÇ, Gençlik Fabrikası Koordinatörü, Abdullah

Gül Üniversitesi

15:15-15:45 Ç a y - Kahve Arası

15:45-16:15 Deneyim Paylaşımı

Özdal KOYUNCUOĞLU, Konsorsiyum Projesi Koordinatörü, Necmettin

Erbakan Üniversitesi

16:15-17:00 Soru-Cevap ve Kapanış

  • Tarihler: 25 Kas, 2016
http://bit.ly/2fSlzls