Erasmus+ Programı Duyuru ve Etkinlikleri

Yükseköğretim Alanı Sektörler Arası İşbirliği Toplantısı

Avrupa Komisyonunun, eğitim ve öğretim alanına sağladığı hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programıyla devam etmektedir. Erasmus+ Programı, Avrupa’nın eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanında şimdi karşılaştığı ve gelecekte karşılaşacağı temel sorunların üstesinden gelmeye katkı sağlamayı amaçlamakta; ayrıca Avrupa 2020 Stratejisi hedefleri çerçevesinde farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik etmektedir.

Avrupa 2020 hedefleri dâhilinde, istihdam edilebilirliğin artırılması hedefi özelinde Erasmus+ programında özellikle yükseköğretim alanında iş dünyası ile etkin ve güçlü bir işbirliğine ayrı bir önem verilmektedir. Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, istihdam edilebilirlik, yaratıcılık ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla eğitim sektöründe ya da işgücü piyasasında aktif olarak yer alan her türlü kurum kuruluş arasında gerçekleştirilecek eğitim, öğretim faaliyetleriyle kurumsal işbirliğini geliştirici faaliyetler Erasmus+ kapsamında proje alanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir değişle Erasmus+ projelerinin eğitim sektörü ile iş dünyası arasında oluşturulacak proje türlerinde bilgi, yaratıcılık ve girişimciliği teşvik etmek üzere yükseköğretim ve iş dünyası arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, Erasmus+ Programı kapsamında yükseköğretim ile iş dünyası arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve yeni dönemde bu konudaki proje fırsatlarını iş dünyasına tanıtmak üzere, meslek kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının önde gelen diğer temsilcilerinin katılımları ile 21 Kasım 2016 tarihinde İstanbul’da “Yükseköğretim Alanı Sektörler Arası İşbirliği Toplantısı” gerçekleştirilecektir.

Toplantıda Erasmus+ Programı yükseköğretim alanı sektörler arası işbirliği fırsatları başlığı altında kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla uygulanan stratejik ortaklık projeleri ve Erasmus+ öğrenci staj ve/veya personel hareketliliğini organize etmek amacıyla aynı ülkeden ortak kurum/kuruluşların bir araya gelerek oluşturduğu konsorsiyum projeleri tanıtımı yapılacak ve bu alanlardaki proje örnekleri paylaşılacaktır.

 

Toplantıya katılmak isteyenlerin en geç 10 Kasım 2016 günü mesai saati bitimine kadar http://bit.ly/2eDtAZu bağlantısından kayıt yaptırmaları gerekmektedir.


  • Tarihler: 28 Eki – 21 Kas, 2016
http://bit.ly/2f1avPG