Erasmus+ Programı Duyuru ve Etkinlikleri

667 sayılı KHK ile Kapatılan Üniversitelerin Erasmus Hareketliliğine Dair Duyuru

23 Temmuz 2016 Tarih ve 667 Sayılı KHK ile Kapatılan

Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Kayıtlı Bulunan Öğrencilerin Erasmus Hareketliliğine İlişkin Duyuru

15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından girişilen kanlı ve menfur darbe girişiminin akabinde ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 23 Temmuz 2016 tarihinde çıkarılan 667 sayılı KHK ile 15 vakıf yükseköğretim kurumu kapatılmıştır. 667 Sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup da kapatılma tarihi itibarıyla Erasmus Hareketliliğine seçilmiş, başlamış veya dönmüş öğrencilerin ödeme/iade, ders tanınma ve transkript işlemleriyle ilgili olarak aşağıdaki usul ve esaslar belirlenmiştir:

 

1)      667 Sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup da kapatılma tarihi itibarıyla Erasmus Hareketliliğine katılmış ve/veya dönmüş öğrencilerin iade/ödeme, transkript ve raporlama işlemleri Ek-I’de yer alan Koordinatör Üniversiteler tarafından yürütülecektir. Bu kapsamdaki öğrencilerin ivedilikle, KHK tarihinde kayıtlı bulunduğu kapatılan vakıf üniversitesinin listede yer alan koordinatör üniversitesine, Erasmus Hareketliliğiyle ilgili belgeleriyle (Hibe Anlaşması, misafir eden kurumdan aldığı transkripti, katılım sertifikası…) birlikte başvurması gerekmektedir.  Koordinatör üniversitelerin yapacakları inceleme sonrasında tahakkuk edecek ödeme veya iadelerin usulü ve zamanı bilahare duyurulacaktır.

 

2)      667 Sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup da kapatılma tarihi itibarıyla Erasmus Hareketliliğine katılmış ve/veya dönmüş öğrencilerin Erasmus Hareketliği sırasında aldıkları derslerin tanınma ve intibak işlemleri yerleştirildikleri yeni üniversiteler tarafından Öğrenim Anlaşmaları (Learning Agreement (LA) ve koordinatör üniversiteler tarafından verilecek Dönüş Sonrası Transkriptleri esas alınarak  yapılacaktır.

 

3)      667 Sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup da kapatılma tarihi itibarıyla Erasmus Hareketliliğine katılmış ve/veya dönmüş öğrencilerden mezuniyet aşamasına gelmiş bulunanların Erasmus Hareketliliği esnasında almış oldukları derslerin tanınma ve intibak işlemleri Ek-I’de yer alan koordinatör üniversiteler aracılığıyla yapılacaktır.

 

4)      667 Sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup da kapatılma tarihi itibarıyla Erasmus Hareketliliğine seçilmiş ancak hareketliliğe başlamamış öğrencilerin yerleştirildikleri yeni yükseköğretim kurumlarında Erasmus Hareketliliği için yeniden başvuru yaparak Erasmus seçimlerine katılmaları gerekmektedir. Bu durumdaki öğrencilere -10 puan uygulaması yapılmayacaktır.

 

5)      KHK tarihinden sonra (23 Temmuz 2016) Erasmus Hareketliliği için yurtdışına çıkmış bulunan öğrenciler Erasmus kapsamında herhangi bir hak (ödeme/tanınma vs) iddiasında bulunamayacaktır.

EK-I

Kapatılan Yükseköğretim Kurumu

Koordinatör Üniversite

Bursa Orhangazi Üniversitesi

Bursa Teknik Üniversitesi

Canik Başarı Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Fatih Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Gediz Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

İpek Üniversitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

İzmir Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Melikşah Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Mevlana Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Murat Hüdavendigar Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Selahaddin Eyyubi Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Süleyman Şah Üniversitesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Şifa Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Turgut Özal Üniversitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Zirve Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

 

 

 

  • Tarihler: 22 Eyl, 2016
http://bit.ly/2cqzTBC