Erasmus+ Programı Duyuru ve Etkinlikleri

Sosyal İçermeyi Destekleyen Eğitim Projelerine Yönelik Avrupa Ödülleri

Sosyal içermeyi desteklemeyi hedefleyen AB tarafından finanse edilen altı eğitim projesinin bugün 2010 Avrupa Hayatboyu Öğrenme Ödüllerini kazandığı açıklanmıştır. Kazanan projeler, İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç ve Birleşik Krallık’tan olup birçok farklı Avrupa ülkelerinden ortakları da içermektedir. Proje ödülleri Barselona’da düzenlenen bir konferansta ilan edilmiştir.  

Eğitim, Kültür, Çokdillilik ve Gençlikten sorumlu Avrupa Komiseri Androulla Vassiliou, “AB Hayatboyu Öğrenme Programı, gerçekten temel düzeyde bir fark yaratan ulusötesi eğitim ve öğretim projelerine destek olmaktadır. Sözkonusu altı başarılı projeyi tebrik ediyorum: içinde bulunduğumuz 2010 Avrupa Yoksullukla ve Sosyal Dışlanma ile Mücadele Yılına yaptıkları katkıdan dolayı kendileriyle özellikle gurur duyabilirler.” ifadesini kullanmıştır.  

Komiser, herbiri birçok Avrupa ülkesinden ortakları içeren projeler “yaş veya sosyal grubuna bakmaksızın herkesin öğrenmesini desteklemek için sınırlar ötesi çalışmalar yaparak başarılan mükemmel örneklerdir.” şeklinde ilave etmiştir.

Ödüller, (AB Comenius programı kapsamında finanse edilen) okul eğitimi, yüksek öğretim (Erasmus programı), yetişkin eğitimi (Grundtvig programı) ve mesleki eğitim (Leonardo da Vinci) ile ‘Diller’ ve ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ ile ilgili projelere verilmiştir.  

Avrupa Hayatboyu Öğrenme Ödülleri, AB’nin 2013 sonrası temel eğitim ve öğretim programının geleceğiyle ilgili olarak Barselona’da düzenlenen bir konferansta ilan edilmiştir.

Konferans, öğretmen ve öğrencilerin sınırötesi değişimi ile eğitim kurumları arasındaki ulusötesi ortaklıklar ve programın yönetim tarzının basitleştirilmesine yönelik AB desteklerinin geliştirilebilmesi için yapılması gerekenler üzerinde odaklanmıştır.

Daha fazla bilgi edinmek için;  

Kazanan projelerle birlikte Avrupa Hayatboyu Öğrenme Ödülleri için kısa liste halinde verilen 20 ilave projenin detaylarını içeren “Sosyal içerme hedefli eğitim ve öğretim. Avrupa Başarı Öyküleri”: http://ec.europa.eu/dgs/education culture/publ/index en.html [broşür anılan gün saat 12’den önce bastırılacaktır].  

Avrupa Komisyonu: Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP):

http://ec.europa.eu/llp  

Hayatboyu Öğrenme Programı, 2010 Yıllık Konferansı, “2013 Sonrasına Bakış” 

http://www.llpconference.eu/  

2010 Avrupa Yoksullukla ve Sosyal Dışlanma ile Mücadele Yılı:

http://www.2010againstpoverty.eu 

İletişim: Dennis Abbott: +32.2.295.92.58

Dina Avraam: +32 (0)2.295.96.67

Ek 1: 2010 Avrupa Hayatboyu Öğrenme Ödüllerini kazanan projeler

Comenius (okul eğitimi)

Öğrenen Mülteci ağı

Stavanger Üniversitesi, NORVEÇ  

Öğrenen Mülteci ağı 19 ülkeden 179 okul, öğretmen yetiştiren kurum, eğitim otoritesi ve STK’nın çok kültürlü sınıflarda gerçekleştirdikleri eğitim-öğretimin geliştirilmesi için birlikte çalışmalarına yardımcı oldu. Paylaşım ağı, hem mülteci olan hem de olmayan çocuklar tarafından kendi yaşamları ve hayalleriyle ilgili olarak ürettikleri filmlerin gösterildiği festivalleri içeren kültürel etkinliklerin organizasyonunun gerçekleştirdi.

Erasmus (yüksek öğretim) 

ATHENA II- Avrupa’daki Kadın Çalışmalarıyla ilgili Gelişmiş Konusal Ağ 

Utrecht Üniversitesi, HOLLANDA  

Akademisyen, meslek sahibi ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan bu ağ, kadın hakları, cinsel eşitlik ve çeşitlilikle ilgili sorunların çözümü için kurulmuştur. 100’den fazla ortak kuruluşu içermekte ve gerçekleştirdiği seminer, konferans ve yayınlar yoluyla, akademik yapılara ulaşmaksızın ilgili grupların uzmanlığına odaklanmayı hedeflemektedir. 

Grundtvig (yetişkin eğitimi)

Şarkı söyle, sakinleş ve gülümse

Ansamblis “Senoji muzika” (“Eski Müzik” Derneği), LİTVANYA 

“Şarkı söyle, sakinleş ve gülümse” adlı Grundtvig projesi, marjinal aile ve toplulukları, genç anne ve anne adaylarını, yaşlı ve engellileri desteklemiştir. Proje etnik müziği tedavi ve öğrenmenin bir parçası olarak kabul eden basit düşünceden yola çıkarak, bunu toplumsal kaygı bağlamında uygulamıştır.

Leonardo da Vinci (mesleki eğitim)

Hapishane Yapımı!,

Défi-job asbl, LÜKSEMBURG

“Hapishane Yapımı” adlı Leonardo da Vinci projesi hapishane mahkumlarının girişimsel becerilerinin geliştirilmesi için bir e-satış mağazası geliştirmiştir. Mahkumlara umut ve motivasyon veren proje, cezalarını tamamlamak üzere olanlara da el sanatı ürünlerini “Hapishane Yapımı” etiketiyle imal edip satmalarını sağlayarak becerilerini artırmalarına yardımcı olmuştur.

Diller

Kafé Dil Southampton Üniversitesi, BİRLEŞİK KRALLIK  

Kafé Dil projesi, tüm yaş ve altyapıdan gelen insanlara rahat ve sosyal bir ortamda verilecek dil eğitimine yenilikçi bir yaklaşım sunmaktadır. Bu türden 29 kafe, Avrupa’nın 8 ülkesinde halen mevcuttur. Yeni bölgelerde ve işaret dili ve mültecilere dil eğitiminde yardımcı olacak yeni uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak daha birçok kafe açılmıştır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Büyük ebeveynler ve Torunlar,

Ente ACLI Istruzione Professionale-Friuli Venezia Giulia (EnAIPFVG), İTALYA  

“Büyük ebeveynler ve Torunlar” adlı ICT projesi, alışılagelmiş öğretim modelini tersine çevirmiş ve yetişkinlerin çocuklardan birşeyler öğrenmesini sağlamıştır. Genç gönüllülerin beceri ve kendilerine olan güvenleri, yaşlı yetişkinlere genellikle yokluğunu hissettikleri ICT becerilerini öğrenmeleri için rahat bir ortam sunmuştur. Kuşaklar arası diyalog, gençlere iletişim becerilerini geliştirmiş olduklarından ayrıca yararlı olmuştur.

  • Tarihler: 17 Tem, 2012
http://bit.ly/J2Lym1