Erasmus+ Programı Duyuru ve Etkinlikleri

Comenius Okul Ortaklıkları İçin İlerleme Ve Final Raporları Bilgilendirme Toplantıları

Sayın Proje Sahipleri,

Başkanlığımızca yürütülmekte olan Hayatboyu Öğrenme (LLP) Programı/Comenius Okul Ortaklıkları kapsamında, 2010 ve 2011 yılları Teklif Dönemlerine istinaden başvuruları kabul edilmiş olan kurumlar için nihai ve ilerleme raporlarının hazırlanması konularında bilgilendirme amaçlı toplantılar düzenlenecektir. Toplantılar, 2010 yılında başlayan Okul Ortaklıkları projeleri için 17-18 Mayıs 2012 tarihlerinde ve 2011 yılında başlayan Okul Ortaklıkları projeleri için 15-16 Mayıs 2012 tarihlerinde GMK Bulvarı No: 89 ANKARA (ankara@hotelickale.com) adresinde bulunan İÇKALE Otelinde gerçekleştirilecektir.

Toplantılara her kurumdan bir kişinin katılımı sağlanacak olup daha fazla sayıdaki kişilerin katılımı kabul edilemeyecektir. Proje sahibi okullar toplantıya katılım kapsamında seyahat, konaklama, yeme/içme masraflarını proje bütçesinden karşılayabileceklerdir. Her bir okul temsilcisi sadece bir gün için toplantıya katılacak olup katılım tarihi aşağıda linkleri yer alan listelerde belirtilmiştir.

2011 Teklif Çağrısı dönemi Okul Ortaklıklarına ilişkin katılımcı listesi (İlerleme Raporu için)

2010 Teklif Çağrısı dönemi Okul Ortaklıklarına ilişkin katılımcı listesi (Nihai Rapor için)

Söz konusu toplantıya ilişkin olarak İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin bilgilendirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne resmi yazı gönderilmiştir.

Önemli Not: Projelerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için toplantıya katılım büyük bir önem arz etmektedir. Toplantı tarihinde yurtdışı hareketliliği olan okullarımızın, bir okul personelini söz konusu toplantıya katılım için görevlendirmesi uygun olacaktır.

Taslak Gündem:

15-16 Mayıs 2012 (İlerleme Raporu Bilgilendirme Toplantısı)

09:30 - 10:00 Kayıt

10:00 - 11:15 İlerleme Raporunun açıklanması

11:15 - 11:45 Çay ve Kahve Molası

11:45- 13:30 İlerleme Raporuna ilişkin soru ve cevaplar

13:30 - 14:30 Öğle Yemeği

17-18 Mayıs 2012 (Final Raporu Bilgilendirme Toplantısı)

09:30 - 10:00 Kayıt

10:00 - 11:15 Final Raporunun açıklanması

11:15 - 11:45 Çay ve Kahve Molası

11:45- 13:30 Final raporuna ilişkin soru ve cevaplar

13:30 - 14:30 Öğle Yemeği

14:30- 15:30 EST veri tabanına ilişkin bilgilendirme

15:30-16:00 Çay ve Kahve Molası
  • Tarihler: 17 Tem, 2012
http://bit.ly/J2L0wF