2010 Avrupa Dil Ödülü

Merkez Başkanlığımız Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Avrupa Dil Ödülü Faaliyeti kapsamında 2010 teklif yılı için 49 başvuru alınmıştır.

"Avrupa Dil Ödülü Ulusal Jürisi" tarafından başvuru formu üzerinde yapılan değerlendirilme sonucunda 33 başvuru yerinde izleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Değerlendirme süreci sonucunda 12 başvuru Avrupa Dil Ödülü almaya hak kazanmıştır.

Ödül Töreni 24 Eylül 2010 tarihinde düzenlenecektir. Kurumlara toplantı ile ilgili detaylı bildirim daha sonra yapılacaktır.

Tüm başvuru sahiplerine göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür eder ödül alan kurumları kutlarız.

Ödülü Hedef Kitle

Avrupa Dil Ödülüne dil eğitimi ve öğretimi alanında hizmet veren resmi ve yarı-resmi kurum ve kuruluşlar ile özel hukuk hükümlerine tabi kurum, kuruluş ve işletmeler başvurabilir.

Başvuru Takvimi

Avrupa Dil Ödülü için son başvuru tarihi 16 Nisan 2010'dur. Başvurular, doğru ve tam olarak doldurulmuş, imzalanmış olarak aşağıdaki adrese gönderilmelidir. Başvurular 1(bir) aslı ve 2 (iki) sureti olmak üzere üç nüsha olarak sunulmalıdır. Tekliflerin uygunluğu değerlendirilirken sadece basılı nüsha dikkate alınacaktır. Kurallara uygun olarak yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru İşlemi ve Başvuruların Sonuçlandırılması

Son başvuru tarihinde proje sunan tüm kurum/kuruluşlara Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca bir alındı bildirim belgesi gönderilir. Sunulan tüm proje başvuruları Merkez uzmanları tarafından biçimsel açıdan ön incelemeye tabi tutulur. Biçimsel koşulları karşılayan tüm tekliflerin değerlendirme işlemi Avrupa Dil Ödülü Ulusal Jürisi tarafından gerçekleştirilir. Başarılı bulunan kurumlara projeleriyle ilgili yerinde izleme ve değerlendirme ziyaretleri gerçekleştirilebilir. Değerlendirme aşamalarından birini oluşturan bu ziyaretlerden sonra ödüle layık görülen projeler seçilir. Ulusal Jürinin verdiği karar Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Yönlendirme ve İzleme Komitesi tarafından onaylanır ve yürürlüğe girer.

Ödül

Avrupa Dil Ödülü'ne layık görülen uygulamalara/projelere maddi ödül verilmemektedir. Başarılı proje sahibi kuruluşlara AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek bir plaket ile AB Komisyonun'un Eğitimden sorumlu Komisyon Üyesi ile Merkez Başkanlığından sorumlu Bakan tarafından imzalanmış bir belge verilecektir. Bu ödülü alan kurumlar Avrupa Dil Ödülü logosunu kullanabileceklerdir. Bu ödül, kurum ve kuruluşlara Avrupa boyutunda prestij sağlamaktadır.

Adres ve İletişim

Başvuruların Gönderileceği Adres
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı Koordinatörlüğü
Hüseyin Rahmi Sokak No. 2
06680 / Çankaya / ANKARA


İbrahim ERBİR
E-posta: ibrahim.erbir@leonardo.gov.tr
Tel: (312) 409 60 72


Abdullah ŞAHİN
E-posta: abdullah.sahin@ua.gov.tr
Tel: (312) 409 60 73


Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Faks : (312) 409 60 98

İlgili Linkler ve Dökümanlar

Avrupa Dil Ödülü Almaya Hak Kazanan Kurumlar

AB Komisyonu Web Sayfası

Yerinde İzleme ve Değerlendirme Ziyaretine Kalan Okullar

Avrupa Dil Ödülü Ulusal Bilgilendirme Toplantısı Programı (26 Mart 2010)

Avrupa Dil Ödülü Sunusu

Avrupa Dil Ödülü 2010 Teklif Çağrısı

Avrupa Dil Ödülü 2010 Başvuru Formu

Avrupa Düzeyinde 2010-2011 Avrupa Dil Ödülü Öncelikleri