Başvuru Yaparken Göz Önünde Bulundurulması Gereken Koşullar

Proje sahibi kurumların başvurularını yaparken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir:

  • Başvuru formu bilgisayarla doldurulmalıdır (Elle doldurulmuş başvuru formları kabul edilmeyecektir ).
  • Başvuru, bir özel, resmi veya yarı-resmi kurum/kuruluş tarafından yapılmalıdır.
  • Başvuru, kurum yetkilisinin orijinal imzasını taşımalıdır.
  • Başvuru, Genel Teklif Çağrısında belirtilen dillerden birinde yapılmalıdır.
  • Başvuru, 2008 Yılı Resmi Başvuru Formu kullanılarak yapılmalıdır.
  • Başvuru, son başvuru tarihine uygun olarak yapılmalıdır (Posta yoluyla gönderimlerde zarfın üzerinde son başvuru tarihini gösteren okunabilir posta damgasının olmalıdır).
  • Başvuru formu ile orijinal imzalı taahhütname sunulmalıdır.
  • Başvuru, ilgili Teklif Çağrısında belirtilen adrese gönderilmelidir.

Bu kurallara uygun olarak yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.