Avrupa İçin 2008 - 2009 ADÖ Öncelikleri

Avrupa Birliği Komisyonu her yıl Avrupa geneli için öncelikleri belirler ve bu öncelikler Avrupa Birliği Üye Devletleri için geçerlidir. 2008-2009 yılı için Avrupa Dil Ödülü Öncelikleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır

Kültürlerarası Diyalog : 2008 Yılı, "Avrupa Kültürlerarası Diyalog Yılı" olarak kabul edilmiştir. Kültürlerarası diyalog, Avrupa Birliği'nin kültürel çeşitlilik, Avrupa vatandaşlığı ve sosyal uyum gibi çok önem verdiği ve teşvik ettiği pek çok stratejik önceliğine önemli katkılar sağlamaktadır.

2008 Yılı'nın amacı, bu öncelik ile ilgili alanın önemini geniş kitlelere anlatmak ve bu konuda bilinç düzeyini yükseltmektir, çünkü 2008 yılından itibaren kültürler arası diyalog Avrupa Birliği Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğünün faaliyetlerinin odak noktasında yer alacaktır.

Avrupa Dil Ödülü alan projelerin, dil becerilerinin birbirleriyle olan etkileşimlerini hem de karşılıklı anlayışı ve kültürlere değer vermeyi göstermesi bakımından "başvuru kaynakları" olarak kullanılabilmeleri beklenmektedir. Projeler, dil sınıflarındaki çeşitli kültürel yönleri ortaya çıkaran yenilikçi yöntemlerden, kültürel etkinlikler aracılığıyla dil alanına ilgiyi artırmaya, dil öğrenimi yoluyla sosyal ve kültürel engelleri ortadan kaldırmaya ve daha kuşatıcı bir toplum oluşturmaya kadar geniş bir alanda değişik konuları kapsayabilir.

Dil ve İş dünyası : 2006 yılında CILT tarafından Avrupa Komisyonu adına gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, her yıl, binlerce Avrupalı şirket yeterli dil becerilerine sahip olmamanın sonucu olarak işlerini kaybetmekte ve ihalelerde kaybetmektedir. Araştırmanın bulguları, eğer Avrupa'daki küçük işletmeler dil öğrenmeye daha fazla yatırım yapar ve tutarlı dil stratejileri geliştirirlerse, toplam ihracatlarını artırmaya yönelik muazzam bir potansiyelleri olduğu yönündedir.

Bu öncelik, dil kursu hizmetleri sunan müesseseler ile işletmelerin işbirliği; işletmelerin dil ihtiyaçlarını karşılamak üzere sunulan hizmet ve araçlar veya iş dünyasında yabncı dilin rolüne yönelik bilinci artırma gibi konularda dikkate değer örnekleri hedeflemektedir.