Kurumsal Ev Sahipliği

Çalışma Ziyaretleri, katılımcı ülkelerden ilgili kurumların, tercih ettikleri konular çerçevesinde  ortalama 10-20 kişilik gruplar için organize ettikleri ziyaretlerden oluşmaktadır. Bir çalışma ziyareti en fazla 5 iş günüdür. Mesleki eğitimle ilgili bazı ziyaretler 3-4 günlük bir programla gerçekleştirilebilir.

Kurumsal ev sahipli kapsamında ortaklık yapan insanlarPrensip olarak her ülkenin, yıl içerisinde göndereceği katılımcı sayısının onda biri oranında ülkesinde ev sahipliği düzenleyerek söz konusu katalogda yer alması esastır. Bir çalışma ziyaretine ev sahipliği yapmak isteyen kurum veya kuruluş, Merkez Başkanlığımızın her yıl internet sitesinde yayınladığı duyuruya başvuru yapabilmektedir. Merkez Başkanlığımız tarafından değerlendirilen ev sahipliği başvuruları AB Komisyonunca her öğretim yılı için hazırlanan Katalog'da yayınlanmaktadır.

Ulusal Ajansa Gönderilecek Belgeler

Ev sahipliği faaliyeti sonrasında hazırlanması ve Ulusal Ajans'a gönderilmesi gereken belgeler şunlardır:

1-Ulusal Ajans?a bir üst yazı yazılmalı ve yazıda faaliyetin tamamlandığı bu çalışma ziyaretine ilişkin varsa ekli listede sunulan harcamaların yapıldığı ve bu harcamalara ilişkin faturaların asıllarının yine ekte sunulduğu belirtilmelidir. Ayrıca bu yazının sonuna, sözleşmede belirtilen banka bilgileri eklenmelidir.

2-Resmi üst yazı ekine bir harcama tablosu konulmalıdır. (Excel tablosu şeklinde, kurum tarafından hazırlanmalı ve kurum yasal temsilcisince imzalanmalıdır)

3-Resmi üst yazıya harcama belgelerinin asılları ve birer fotokopileri eklenmelidir.

4-Resmi üst yazıya, faaliyet sırasında hazırlanan Grup Raporu eklenmelidir.

5-Resmi üst yazıya, faaliyet sırasında çekilen fotoğrafları içeren CD eklenmelidir.

6-Ev sahibi, Grup Raporunu ayrıca Cedefop'a, e-posta ekinde göndermelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kimler Bir Çalışma Ziyaretine Ev Sahipliği Yapabilir?

Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile bir şekilde ilişkisi olan tüm kurum ve kuruluşlar bir Çalışma Ziyareti düzenleyip ev sahibi olabilirler. Çalışma Ziyareti ev sahipliği başvurularının değerlendirmesinde şu hususlar öne çıkmaktadır:

 • Başvuru sahibinin bir şemsiye kuruluş olarak, çok sayıda eğitim kuruluşunun üst makamı durumunda olması,
 • Başvuru sahibinin, kurumsal organizasyon ve altyapı potansiyelinin yüksek olması,
 • Başvuru sahibinin işçi ve işveren sendikaları, meslek odaları gibi sosyal ortaklardan biri olması,
 • Başvuru sahibinin, eğitimde gerçekleştirdiği ve başarılı olduğu yeni bir uygulamayı AB'li eğitim yöneticileri ile paylaşma isteği,
 • Daha önce başarılı bir ev sahipliği gerçekleştirmiş olması.
Katalogda Yer Alması Teklif Edilecek Çalışma Ziyaretleri Hangi Konularda Düzenlenebilir ?

Hayatboyu Öğrenme Programının 2012-2013 yılı önceliklerini ve eğitim öğretimde takip edilen strateji ve uygulamaları da içerecek şekilde, Çalışma Ziyaretleri aşağıdaki beş ana konu üzerinde düzenlenecektir. Söz konusu konular, farklı mesleki alan ve sektörlere adapte edilebilir.

 • Eğitim, öğretim ve iş dünyası işbirliğini desteklemek,
 • Eğitim ve öğretim kurumlarının yöneticileri ile eğitici ve öğreticilerin temel ve sürekli öğrenimini desteklemek,
 • Eğitim ve öğretimde gerekli olan anahtar becerilerin kazanılmasını teşvik etmek,
 • Eğitim ve öğretimde göçmenleri de içine alan sosyal entegrasyonu ve kadın-erkek eşitliğini teşvik etmek,
 • Hayatboyu öğrenme ve hareketlilik için stratejiler geliştirmek.
Çalışma Ziyareti Eğitim Öğretimin Hangi Alanında Gerçekleştirilmelidir?

Hazırlanacak teklifler

- Genel Eğitim

- Mesleki eğitim ve öğretim

- Mesleki ve genel eğitimin bir arada düşünüldüğü hayat boyu eğitim perspektifi içerisinde organize edilmiş ziyaretleri kapsamalıdır.

Üst Düzey Yönetici ve Politika Yapıcılar için Çalışma Ziyaretleri Ne Şekilde Tasarlanır?

CEDEFOP her dönem olduğu gibi bu dönem için de aşağıda belirtilen 3 konu başlağında eğitimdeki üst düzey yönetici ve politika yapıcılar için ziyaretler hazırlanabileceğini bildirmektedir. Söz konusu konu başlıkları şu şekildedir:

 • 1- Eğitimde Kalite Çerçevesine (EQF) bağlı olarak ulusal ve sektörel yeterlilikler
 • 2- Eğitim-öğretimden iş dünyasına geçiş
 • 3- İşyerinde öğrenme