Bireysel Katılım

1. Eğitim Uzman ve Yöneticileri için Çalışma Ziyaretleri

AB Komisyonu ve ev sahiplerinin işbirliğinde gerçekleştirilmekte olan sözkonusu çalışma ziyaretlerine; eğitim öğretimde tecrübe transferi ve paylaşımını gerçekleştirmeyi hedefleyen uzman ve yöneticiler katılabilmektedirler.

2.Üst Düzey Yöneticiler,Karar Vericiler ve Politika Yapıcılar için Çalışma Ziyaretleri

Bireysel  katılım kapsamında bir araya gelen yararlanıcılarEğitimde politika yapıcılar ve karar vericiler özel olarak hedeflendiğinden, bu ziyaretleri tercih edecek olanlar Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışan üst düzey yöneticiler (en az daire başkanı pozisyonundan başlayarak) ile meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler vb kurum kuruluşların üst düzey yöneticileri (genel müdür ve yardımcıları), KOBİ sahipleri ve üst düzey yöneticileri, yabancı dil kriterlerini ve iki yıl içinde bir ziyarete katılmamış olma şartlarını yerine getirmeleri kaydı ile, çalışma ziyaretlerine kendileri ile aynı
konumlarda bulunan, üst düzey eğitim ve sektör temsilcileri
ile biraraya gelmek ve politika üretmek üzere yerleştirilmektedirler.