Erasmus+ Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı

2015 Yılı Yılı Teklif çağrısı döneminde Merkezi Projeler kapsamında yer alan Bilgi Ortaklıkları (Knowledge Alliances), Sektörel Beceri Ortaklıkları (Sektor Skills Alliances), Spor ve Sivil Toplum İşbirliği projelerine başvuru yapmak isteyen, ancak bu projelerle ilgili yeterli bilgileri bulunmayan kurum ve kuruluşlara genel olarak bu projeleri tanıtmak amacıyla, Ankara'da bulunan Başkanlık hizmet binamızda 24 Aralık 2014 Çarşamba günü  10.00-17:45 saatleri arasında tüm merkezi projelere yönelik Genel Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecektir. Bu toplantıya aşağıda belirtilen kategorilerden yararlanıcılar katılacaktır.

Bilgi Ortaklıkları için:

Tüm Yükseköğretim Kurumları; yükseköğretimle ilgili  sivil toplum kuruluşları; Kalite Geliştirme Ajansları; Ticaret Odaları-Sanayi Odaları gibi kuruluşlar; Üniversite Sanayi İşbirliği ve Üniversite İş Dünyası İşbirliği alanında hizmet veren tüm kuruluşlar.

Sektörel Beceri Ortaklıkları için:

Tekstil/Giyim/Deri ve Ticaret gibi Avrupa Sektörel Beceriler Konseylerini oluşturan sektörler; İleri İmalat, Bilgi ve İletişim Teknolojileri; Eko-İnovasyon (çevre teknolojileri) gibi beceri uyuşmazlıkları bulunan ve Avrupa Komisyonu’nun mevcut politikalarıyla müdahale ettiği sektörler; turizm, otomotiv gibi diğer tüm sektörler; Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler.

Spor için:

Ulusal, bölgesel ya da yerel düzeyde spordan sorumlu tüm kamu kurumları; uluslararası, ulusal, bölgesel ya da Avrupa düzeyindeki spor kurum veya kuruluşları; sporla ilgili tüm organizasyon ve birlikler; eğitim, öğretim veya gençlik alanında aktif olan organizasyonlar; ulusal spor ligi ve spor kulüpleri

Sivil Toplum İşbirliği için:

Eğitim ve gençlik alanındaki sivil toplum kuruluşları ve Gençlik konusunda Avrupa Birliği genelindeki iletişim ağları.

Toplantıya katılmak isteyenlerin kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir. Toplantıya kaydı kabul edilenlere e-posta gönderilecek, davetli sayılacak, katılım için ayrıca resmi yazı yoluyla bildirim yapılmayacaktır. Başkanlığımız tarafından yol, harcırah vb. herhangi bir masraf karşılanmayacaktır.

Toplantıya katılmak için lütfen aşağıdaki bağlantıdan kayıt formunu doldurunuz. Başvurular 12 Aralık 2014 tarihine kadar alınacaktır.

Kayıt Formu

Taslak Program
04 Aralık 2014 Perşembe
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-programı/çalışma-ziyaretleri/çalışma-ziyaretleri-faaliyetleri-programı-tüm-haberleri/2014/12/04/erasmus-merkezi-projeler-bilgilendirme-toplantısı