Çalışma Ziyaretleri

Çalışma ziyaretleri toplantı görseli
Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) / Ortak Konulu ( Transversal ) Program içinde yer alan genel ve mesleki eğitim uzman ve yöneticileri ile karar vericiler, politika yapıcılar için Çalışma Ziyaretleri faaliyeti, tüm Avrupa ülkelerindeki kurum/kuruluşlarda yönetici ve uzman profilindeki katılımcıların fikir alışverişinde bulundukları 3 ila 5 gün arasında değişen sürelerde gerçekleştirilen toplantı ve kurum/kuruluş ziyaretlerini kapsamaktadır.

Bireysel Katılımcı Profili

Katalogda bulunan her bir ziyaretin talep ettiği yararlanıcı profili konu başlığına göre farklı olup, aşağıdaki yararlanıcı gruplarından, ilgili ziyaretin gerektirdiği yararlanıcı grubuna dahil kişiler o ziyarete başvurabilir.

 • Yerel, bölgesel ve ulusal idarelerin eğitim ve mesleki eğitimden sorumlu üst düzey yöneticileri (en az şube müdürü düzeyinden başlayarak-vekalet veya geçici görevle yürütülen görevler hariç)
 • İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarının, meslek yüksekokullarının, üniversitelerde fakültelerin (en az bölüm başkanı düzeyinden başlamak üzere), rehberlik merkezlerinin ve akreditasyon kuruluşlarının yöneticileri,
 • Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında görevli rehberlik ve eğitim danışmanlık işlerinden sorumlu yönetici ve uzmanlar (Özel Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü vb kurum/kuruluşlarda görevli olanlar)
 • Öğretmen yetiştiren kurumların yöneticileri (Milli Eğitim Bakanlığının hizmet içi eğitimden sorumlu daire başkanı ve üstü idareciler ile üniversitelerin eğitim fakültelerinde görev alan yardımcı doçent ve üzeri akademisyenler -kadrosu söz konusu üniversitede olmak kaydıyla- dahil)
 • Öğretmen eğiticileri (çalıştığı kurumda resmi kadrolu görevi öğretmen eğitimcisi olan ve tam zamanlı olarak bu görevi yürüten uzmanlar)
 • Eğitim ve mesleki eğitim müfettişleri,
 • Kurum-kuruluşların eğitimden/hizmet içi eğitimden sorumlu birimlerinin yöneticileri, (en az müdür düzeyinde)
 • Şirketlerin eğitim ve insan kaynakları birimlerinin yöneticileri,
 • KOBİ'lerin yöneticileri,
 • İşçi (sendika vb) ve işveren örgütlerinin yönetici, uzman ve üst düzey temsilcileri,
 • Ticaret, sanayi ve zanaatkar odalarının yöneticileri, üst düzey temsilcileri ve uzman personeli,
 • Tüm meslek odalarının yöneticileri ve uzman personeli,

Yukarıda açılanan görev tanımları dışında yer alan başvuru sahiplerinin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Geçici görevlendirme ile Milli Eğitim Bakanlığının yerel, bölgesel ve merkez teşkilatlarında çalışan öğretmenler hedef kitle dışındadır.

Çalışma Ziyareti faaliyetine başvurup, hibe almaya hak kazananlar, ziyaret konusu yere, ziyaret tarihleri içerisinde yanlarında aile bireylerinden veya diğer ikincil kişilerden herhangi birini götürmemeyi, aynı otelde konaklamamayı kabul etmiş sayılırlar...

Kurumsal Ev Sahipliği

Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile bir şekilde ilişkisi olan tüm kurum ve kuruluşlar bir Çalışma Ziyareti düzenleyip ev sahibi olabilirler. Çalışma Ziyareti ev sahipliği başvurularının değerlendirmesinde şu hususlar öne çıkmaktadır:

1.Başvuru sahibinin bir şemsiye kuruluş olarak, çok sayıda eğitim kuruluşunun üst makamı durumunda olması,
2.Başvuru sahibinin, kurumsal organizasyon ve altyapı potansiyelinin yüksek olması,
3.Başvuru sahibinin işçi ve işveren sendikaları, meslek odaları gibi sosyal ortaklardan biri olması,
4.Başvuru sahibinin, eğitimde gerçekleştirdiği ve başarılı olduğu yeni bir uygulamayı AB'li eğitim yöneticileri ile paylaşma isteği,
5.Daha önce başarılı bir ev sahipliği gerçekleştirmiş olması.

Başvuru detayları için lütfen tıklayınız 

İletişim için :

studyvisits@ua.gov.tr

Çalışma Ziyaretleri Alt Faaliyetleri

1 Çalışma Ziyaretleri (study visits) Bireysel Katılım

1.1. Eğitim Uzman ve Yöneticilerinin Çalışma Ziyaretleri

1.2. Üst Düzey Yöneticiler,Karar Vericiler ve Politika Yapıcılar için Çalışma Ziyaretleri

2 Çalışma Ziyaretleri (study visits) Kurumsal Ev Sahipliği