İnsan Kaynakları Yapımız

Birimler Bazında Personel Dağılımı


BİRİM PERSONEL SAYISI
Başkanlık
2
     Denetçiler 2
     Hukuk İşleri Koordinatörlüğü
3
     Program İzleme Koordinatörlüğü 7
Toplam 14
Genel Koordinatörlük 1 2
     Mesleki Eğitim Koordinatörlüğü 20
     Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 
17
     Yetişkin Eğitimi Koordinatörlüğü 6
Toplam 45
Genel Koordinatörlük 2
2
     Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü 13
     Gençlik Çalışmaları Koordinatörlüğü 10
     Yükseköğretim Koordinatörlüğü 11
Toplam 36
Destek Birimleri Genel Koordinatörlüğü
4
     İletişim Koordinatörlüğü 10
     İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörlüğü
13
     Bilişim Koordinatörlüğü 8
     Bütçe ve Finansman Koordinatörlüğü
13
     Satınalma Koordinatörlüğü 6
Toplam 54
GENEL TOPLAM  149


Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı


CİNSİYET PERSONEL SAYISI
ORANI (%)
Kadın 75 50,4
Erkek 74 49,6

149


Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı


ÖĞRENİM DURUMU PERSONEL SAYISI
ORANI (%)
Doktora 6 4
Yüksek Lisans 40 27
Lisans
94 63
Ön Lisans 4 3
Lise 5 3
TOPLAM 149