İnsan Kaynakları Yapımız

Birimler Bazında Personel Dağılımı


BİRİM PERSONEL SAYISI
Başkanlık
1
     Denetçiler 2
     Hukuk İşleri Koordinatörlüğü
3
     Program İzleme Koordinatörlüğü 6
Toplam 12
Genel Koordinatörlük 1 1
     Mesleki Eğitim Koordinatörlüğü 16
     Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 
17
     Yetişkin Eğitimi Koordinatörlüğü 7
Toplam 41
Genel Koordinatörlük 2
3
     Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü 8
     Gençlik Çalışmaları Koordinatörlüğü 10
     Yükseköğretim Koordinatörlüğü 11
Toplam 32
Destek Birimleri Genel Koordinatörlüğü
2
     İletişim Koordinatörlüğü 9
     İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörlüğü
11
     Bilişim Koordinatörlüğü 7
     Bütçe ve Finansman Koordinatörlüğü
10
     Satınalma Koordinatörlüğü 4
Toplam 43
GENEL TOPLAM  128


Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı


CİNSİYET PERSONEL SAYISI
ORANI (%)
Kadın 72 56
Erkek 56 44

128 100%


Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı


ÖĞRENİM DURUMU PERSONEL SAYISI
ORANI (%)
Doktora 7 5,38
Yüksek Lisans 38 29,23
Lisans
78 61,54
Ön Lisans 1 0,77
Lise 4 3,08
TOPLAM 128 100%