Haberler

Erasmus+ Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projeleri Bilgilendirme Toplantısı Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk KAYMAKCI'nın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ev sahipliğinde, ticaret ve sanayi odaları ve borsaların illerdeki temsilcilerine yönelik düzenlenen toplantıda Erasmus+ Programinin mesleki eğttim kurumları, işletmeler ve sanayi ve ticaret odaları için sunduğu proje fırsatları tanıtıldı.

Toplantıda; mesleki eğitim kurumlarıyla işletmeler arasında köprü vazifesi gören meslek kuruluşlarının, ticaret ve sanayi odaları ve borsaların, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün karşılanmasında önemli bir rol üstlendiğinin altını çizen KAYMAKCI, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman talebini karşılamak ve çalışanları çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceriyle donatabilmek için de Erasmus+ mesleki eğitim programının önemli proje fırsatlarını içerdiğini belirtti.
Erasmus+ Mesleki Eğitim alanında Stratejik Ortalık projelerinin meslek ve iş dünyasına katkı sağlayabileceği alanları şu şekilde özetlenebilmektedir:

-İstihdam edilebilirliği veya işgücü piyasasına geçiş kolaylığını araştırmak amacıyla eğitim sektörü ile işletmeler arasındaki işbirliği,
-Uygulamalı eğitim programı ve ticaret ve sanayideki yenilikçi iyi uygulamaların incelenmesi,
-İşletmeler ile mesleki eğitim kurumları arasında ulusötesi işbirliğinin geliştirilmesi ve uygulanması,
-Çalışmaya dayalı öğrenme, açık eğitim kaynakları ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin daha iyi kullanılması da dâhil olmak üzere, yeni mesleki eğitim ve öğretim öğretme ve eğitim malzemeleri ile yöntemlerinin geliştirilmesi ve sunulması mesleki eğitim veren kurumlar ile yerel, bölgesel iş toplulukları arasında stratejik işbirliği

26 Aralık 2018 Çarşamba
http://bit.ly/2PZMhas