Haberler

Rol Model Girişimi Hakkında Duyuru

Avrupa Komisyonu aktif vatandaşlık ve sosyal katılımı teşvik etmek, ayrımcılıkla mücadele ve eğitim yoluyla ortak değerlerin yaygınlaştırılması amacıyla “Rol Model” girişimini başlatmıştır. Söz konusu girişimle, rol modellerin rehberliğe ihtiyaç duyan kişi ve gruplar için ilham kaynağı olabilecekleri etkinliklerin düzenlenebileceği öngörülmektedir.  

Bilindiği üzere, Erasmus+ Programının genel hedeflerinden biri iyi uygulamalar ve başarı hikayeleri aracılığıyla Programa katılımı artırmaktır. Bu doğrultuda, Erasmus+ Programı kapsamında kabul edilmiş projelerin sahiplerinin ya da proje başvurusu yapmayı düşünen potansiyel yararlanıcıların faaliyetlerin bir kısmına rol model etkinliklerini dahil etmelerinin bu hedefe ulaşmaya yardımcı olacağı değerlendirilmektedir.

Buradan hareketle, projeler kapsamında planlanan etkinliklerde rol model olabilecek kişilere yer verileceği gibi bu faaliyetlerin doğrudan rol modellerle yapılması da mümkündür.

Rol model etkinlikleri;

  • Rol modellerin dahil olduğu dersler, performanslar, eğitimler, seminerler ve toplantılar gibi tek seferlik etkinlikler olabileceği gibi
  • Rehberlik faaliyetleri veya kurslar gibi daha uzun süreyle devam eden etkinliklere de rol modeller davet edilebilmektedir.

Erasmus+ Programı rol model etkinliklerinin, hedef kitlelerin davranışlarını olumlu yönde etkilemeyi amaçlayan ve hedef kitlelere kişisel, sosyo-eğitsel ve mesleki gelişimin olumlu örneklerini sunacak nitelikte planlanması öngörülmektedir. Faaliyetlerin eğitim, öğretim, gençlik ve spor gibi mümkün olduğunca farklı sektörlerden oluşan hedef grupları kapsaması, etkileşimi ve katılımcılığı ön planda tutması beklenmektedir. Engelli kişilerin rolü ve bu etkinliklere katılımları özellikle teşvik edilmektedir.

Erasmus+ Programı hedeflerine ulaşmada önemli bir araç olduğu düşünülen Rol Model Girişimi, halihazırda projesi olan veya proje başvuru aşamasında olan kurum ve kuruluşların bilgisine ve istifadesine sunulmaktadır.

Türkiye Ulusal Ajansı proje faaliyetlerinde rol modellerden yararlanılmasını teşvik etmektedir.

“Rol Model Girişimi” hakkında bilgi için tıklayınız.

28 Şubat 2018 Çarşamba
http://bit.ly/2BVrIbK