Haberler

Ara dönem Erasmus+ Spor Çağrıları Hakkında

Avrupa Komisyonu Erasmus+ Spor destekleri kapsamında "Radikalleşme Riskiyle Karşı Karşıya Olan Gençlerin Spor Yoluyla İzlenmesi ve Koçluğu" ve "Mültecilerin Entegrasyonu ve Sosyal İçermesi için Bir Araç Olarak Spor" teklif çağrılarını yayınladı. 

"Radikalleşme Riskiyle Karşı Karşıya Olan Gençlerin Spor Yoluyla İzlenmesi ve Koçluğu" teklif çağrısı yerel aktörlerin gençlerin radikalleşmesini önleyici rolü üzerinden spor projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda yapılacak projelerin, gençlerin toplumsal entegrasyonunu kolaylaştıracak sosyal ve iletişimsel beceriler ile eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini kazandırması beklenmektedir. 

"Mültecilerin Entegrasyonu ve Sosyal İçermesi için Bir Araç Olarak Spor" teklif çağrısı, özellikle yerelde uygulanacak projelerin desteklenmesi yoluyla  mültecilerin toplumsal hayata entegrasyonunun sağlanmasını amaçlamaktadır. 

Çağrılar, 28 AB Üye Ülkesinde yerleşik tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşların başvurusuna açıktır. AB Üye Ülkelerinde yerleşik ülkemiz kökenli ve spor ile ilgili faaliyeti bulunan kurum ve kuruluşların başvuru yapabileceği değerlendirilmektedir. 

Her iki çağrı için de son başvuru tarihi 18 Ağustos 2017'dir. 

Radikalleşme Riskiyle Karşı Karşıya Olan Gençlerin Spor Yoluyla İzlenmesi ve Koçluğu teklif çağrısı ve dokümanları için tıklayınız. 

Mültecilerin Entegrasyonu ve Sosyal İçermesi için Bir Araç Olarak Spor teklif çağrısı ve dokümanları için tıklayınız.  

01 Temmuz 2017 Cumartesi
http://bit.ly/2sx168S