Haberler

Okul Eğitimi Projeleri Okulların ve Bölgesel/Yerel Otoritelerin Listesi

Başvuru Sahiplerinin Dikkatine;

Erasmus+ Okul Eğitimi alanında Personel Hareketliliği (KA101) faaliyeti ile Okullar Arası Stratejik Ortaklıklar (KA229) faaliyeti için başvuru sunacak kurumların özel uygunluk şartları aşağıda sunulmaktadır.

Okullar,
1. Ana Eylem 1 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği projelerinde gönderen (başvuran)kurum olarak tek başlarına,
2. Ana Eylem 1 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği konsorsiyum başvurularında konsorsiyum üyesi olarak,
3. Ana Eylem 2 Okullar Arası Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar projelerinde koordinatör veya ortak olarak
yer alabilirler.

Okul Eğitimi Personel Hareketliliği (KA101) başvurularında bir okul diğer okullarla konsorsiyum oluşturup onlara liderlik edemez.
 
Okullar Arası Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA229) başvurularında tüm ortakların  okullardan oluşması, okul dışı bir kurumun bu tip bir ortaklıkta yer almaması gerekmektedir.

Bu kapsamda Okul olarak kabul edilen kurumların listesi aşağıdadır:

-  Okul Öncesi Eğitim Kurumları
-  İlkokullar
-  Ortaokullar
-  Örgün Genel Ortaöğretim Kurumları
-  Örgün Mesleki Ortaöğretim Kurumları
-  Bilim ve Sanat Merkezleri

Konsorsiyum Başvuruları:

Ana Eylem 1 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği (KA101) projelerinde konsorsiyum başvurusu yapmak için konsorsiyum lideri olabilecek uygun kuruluşlar il ve ilçe milli eğitim müdürlükleridir. Başka kurum ve kuruluşlar konsorsiyum lideri olamazlar. Konsorsiyum başvurularında en az iki okul konsorsiyumda yer almalıdır.


Yukarıda açıklanan istisnai uygunluk şartları KA101 ve KA229 başvuruları için geçerli olup KA201 Okul Eğitimi Karma Stratejik Ortaklıklar başvuruları için geçerli uygunluk şartları için ayrıca Program Rehberine bakılmalıdır.

23 Aralık 2016 Cuma
http://bit.ly/2hyAsrb