Haberler

2016 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projeleri Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

2016 yılı Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında Başkanlığımıza sunulan proje tekliflerinin değerlendirilme süreci tamamlanmıştır.

Başkanlığımıza sunulan 904 adet proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde;

a)      İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında; 

-          KA219 Okullar Arası Stratejik Ortaklıklar kapsamında, Başkanlığımızca kabul edilen 54 projede, 54 koordinatör ve 9 ortak olarak yer alan 63 Türk okulu; diğer program ülkelerindeki ulusal ajanslara yapılan başvurular içinde kabul edilen 243 projede ise 254 Türk okulu hibe desteği almaya hak kazanmıştır (Ek-1).

-          Avrupa Komisyonu tarafından okul eğitimi alanına uygulanan merkezi bütçe tahsisi süreci gereği Okullar Arası Stratejik Ortaklıklar (KA219) proje başvuruları için yedek liste bulunmamaktadır.

-          KA201 Karma Stratejik Ortaklıklar kapsamında, 13 adet proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış (Ek-2), 8 adet KA201 Karma Stratejik Ortaklıklar proje teklifi yedek olarak belirlenmiştir (Ek-3).

b)     Yenilik Geliştirmeye Yönelik Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 10 adet KA201 Karma Stratejik Ortaklıklar proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış (Ek-4), 5 adet KA201 Karma Stratejik Ortaklıklar proje teklifi yedek olarak belirlenmiştir (Ek-5).

İlan edilen hibe miktarları azami olup gerekli durumlarda Başkanlığımız, sözleşme aşamasında hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Proje değerlendirme sonuçları başvuru sahibi kurumlara bildirilecektir. Proje ortaklarına ayrıca Başkanlığımızca bildirim yapılmayacak olup ortaklar başvuru sahibi kurum tarafından bilgilendirilmelidir.

Kabul listesinde yer alan proje sahibi kurum/kuruluşlara yönelik olarak proje başlangıç toplantısı yapılacaktır. Toplantının yeri, tarihi ve projelerden sorumlu Başkanlığımız personelinin iletişim bilgileri bilahare e-posta yoluyla bildirilecektir.

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

EK-1: 2016 yılı İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında KA219 Okullar Arası Stratejik Ortaklıklar Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır).  

EK-2: 2016 yılı İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında KA201 Karma Stratejik Ortaklıklar  Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır). 

EK-3: 2016 yılı İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında KA201 Karma Stratejik Ortaklıklar Yedek Listesi (Puana göre ve aynı puan alan projeler arasında hibe bakımından küçükten büyüğe göre sıralıdır).

EK-4: 2016 Yılı Yenilik Geliştirmeye Yönelik Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında KA201 Karma Stratejik Ortaklıklar Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır).

EK-5: 2016 yılı Yenilik Geliştirmeye Yönelik Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında KA201 Karma Stratejik Ortaklıklar Yedek Listesi (Puana göre ve aynı puan alan projeler arasında hibe bakımından küçükten büyüğe göre sıralıdır).

Başvuru Sonuçlarına İlişkin Genel Duyuru
29 Eylül 2016 Perşembe
http://bit.ly/2cYAc2z