Haberler

2016 Yılı Yükseköğretim Koordinatörlüğü Toplantı Programı


Toplantılar için kayıt linkleri web sayfamız ve erasmusnet üzerinden toplantı tarihinden yaklaşık bir ay önce ilan edilecektir.

# Toplantının Adı İli ve Yeri Tarihi    Katılımcı Sayısı Davet Edilecek Kişiler/Kurumlar
1 ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) Başvurusu Bilgilendirme Toplantısı  Ulusal Ajans
(Ankara)
16 Mart 2016 20 2016 Yılında ECHE  Başvurusu Yapacak Yükseköğretim Kurumları
2 Yükseköğretim Bağımsız Dış Uzman Eğitimi Toplantısı
Otel
(Ankara)
30-31 Mart 2016 50 Yükseköğretim Bağımsız  Dış Uzmanları
3 Erasmus+ Yükseköğretim Yeni Başlayanlar Toplantısı
Işık Üniversitesi Şile Kampüsü
(İstanbul)
25-26 Temmuz 2016  75 2016 yılında ECHE sahibi olan yükseköğretim kurumlarının personeli ile Erasmus Ofisinde yeni personeli olan  yükseköğretim kurumları
4
Yükseköğretim  Alanı 2014 Yılı Stratejik Ortaklık Projeleri Nihai Dönem Toplantısı 
Ulusal Ajans
(Ankara)
25 Temmuz 2016 25 2014 Yılı Yükseköğretim Stratejik Ortaklık Projesi Yürüten Yükseköğretim Kurumları ve Diğer Kuruluşlar
5 Yükseköğretim Hareketlilik Proje Yönetimi Toplantısı (KA103)  Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
(Çanakkale)
1-2 Ağustos 2016  450 Hareketlilik Projesi Kabul Edilen Yükseköğretim Kurumları ve Hareketlilik Konsorsiyumları
(KA103)
6 Batı Balkan, Güney Akdeniz ve ENI Doğu Ülkeleri ile İrtibat Semineri (KA107) Otel
(İstanbul)
10-11 Ekim 2016   250 Batı Balkan, Güney Akdeniz ve ENI Doğu Ülkeleri ile KA107 Uluslararası Hareketlilik Projesi Sunmayı Planlayan Yükseköğretim Kurumlarının Erasmus Ofisleri
7
Yükseköğretim Alanı 2016 Yılı Stratejik Ortaklık Projeleri Proje Yönetim Toplantısı
Otel
(Ankara)
3 Ekim 2016 25 2016 Yılı Yükseköğretim Stratejik Ortaklık Projesi Yürüten Yükseköğretim Kurumları ve Diğer Kuruluşlar
8
Yükseköğretim  Alanı 2015 Yılı Stratejik Ortaklık Projeleri Ara Dönem Toplantısı 
Ulusal Ajans
(Ankara)
17 Ekim 2016 25 2015 Yılı Yükseköğretim Stratejik Ortaklık Projesi Yürüten Yükseköğretim Kurumları ve Diğer Kuruluşlar
9 Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı
(Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri, Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme, Jean Monnet)
Otel
(İstanbul)
31 Ekim 2016 200 Merkezi Projeler hakkında bilgi almak isteyen yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlar
10 Yükseköğretim Hareketlilik Proje Yönetimi Ara Dönem Toplantısı (KA103) Uludağ Üniversitesi
(Bursa)
7-8 Kasım 2016  450 Hareketlilik Projesi Kabul Edilen Yükseköğretim Kurumları ve Hareketlilik Konsorsiyumları
(KA103)
11 Sektörler Arası İşbirliği Toplantısı (İşletmeler/Kuruluşların Erasmus+ Yükseköğretim Alanında Bilgilendirilmesi ve Öğrencilerin İş Edinme Durumlarının Analizi) Otel
(İstanbul)
21 Kasım 2016 250 Yükseköğretim Kurumları ve İşletmeler/Kuruluşlardan Stratejik Ortaklık, Hareketlilik Konsorsiyumu ve Merkezi Projeler (Sektörel Beceri  Ortaklıkları ve Kapasite Geliştirme) sunma potansiyeli olanlar 
12 Uluslararası Hareketlilik Bilgilendirme Toplantısı (KA107) İstanbul Aydın Üniversitesi
(İstanbul)
5 Aralık 2016 180 KA107 Uluslararası Hareketlilik Projesi Sunmayı Planlayan Yükseköğretim Kurumlarının Erasmus Ofisleri
13
Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklık Projeleri Bilgilendirme Toplantısı 
Okan Üniversitesi
(İstanbul)
16 Aralık 2016 180 2017 Yılı Yükseköğretim Stratejik Ortaklık Projesi Sunmayı Planlayan Yükseköğretim Kurumları ve Diğer Kuruluşlar
11 Mart 2016 Cuma
http://bit.ly/1LgChGO