Haberler

2015 Dönemi Yükseköğretim KA103 Hareketlilik Ara Rapor Ek Hibe Dağıtım Sonuçları

2015 döneminde Erasmus+ Yükseköğretim için Bireylerin Öğrenme Hareketliliği faaliyetinde hibe sözleşmesi imzalanan 179 yükseköğretim kurumu ve 9 ulusal hareketlilik konsorsiyumundan dönem içi ara raporları alınarak ek hibe ve iade talepleri toplanmıştır.

Komisyonun  Erasmus+ Yükseköğretim için Bireylerin Öğrenme Hareketliliğine yönelik öncelikleri ve ülke merkezli faaliyetlere tahsis edilen bütçenin etkin kullanımı de dikkate alınarak ek hibe talebinin mevcut kaynağa kıyasla çok düşük kalması sebebiyle ara rapor sonrası ek hibe tahsisatı 08.02.2016 tarihli Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İzleme ve Yönlendirme Komitesi kararıyla sadece öğrenci-öğrenim hareketliliği kapsamındaki talepleri karşılamak üzere aşağıdaki yöntem çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

1) Ek hibe talep tutarının sözleşme tutarının %50’si ile sınırlandırılması ve talep edilen tutarın sözleşme tutarının %50’sini geçen kısmının dikkate alınmaması,

2) Sınırlandırılan talebe göre öğrenci öğrenim hareketliliğinde 10.000 Avro’ya kadar taleplerin karşılanması,

3) tüm talepler 10.000 Avro’ya kadar karşılandıktan sonra, kalan hibenin kalan talebi karşılama oranı olan %0,55 oranında karşılanması

4) Küsuratların silinerek hibelerin 50,00 Avro katları olarak düzenlenmesi.

Üstteki yöntemin uygulanması sonucunda oluşan ara rapor sonrası ek hibe talepleri ve yenilenen sözleşme tutarları tablosu için tıklayınız.


15 Şubat 2016 Pazartesi
http://bit.ly/1Qh13Zk