Haberler

2016 yılı Erasmus+ Mesleki Eğitim KA1 Hareketlilik Başvuruları Öncesi Önemli Duyuru

2016 yılı KA1 Mesleki Eğitim Hareketlilik projelerinin son başvuru tarihi 2 Şubat 2016 dır.

2016 yılı KA1 Mesleki Eğitim Hareketlilik projelerinin Erasmus+ Programı amaç ve kurallarına uygun olarak başarılı bir şekilde hazırlanması ve uygulanması bakımından proje hazırlayacak kurum ve kuruluşların aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir:

KA1 Mesleki Eğitim projelerinde başvuru, mesleki eğitim kurumları tarafından herhangi bir konsorsiyum yapısı olmadan da yapılabilmektedirler. Bu durumda öğrenici veya personel gönderimi yapacak tek kurum başvuru sahibi olacaktır. Diğer bir alternatif olarak başvuru sahibinin bir konsorsiyum lideri olduğu durumda ise kurumlar bir araya gelip konsorsiyum yapısı oluşturarak başvuru yapabilmektedir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken husus bu yapının en az üç mesleki eğitim veren kurumu içermesidir. Aksi durumlarda başvuru ön değerlendirmede elenmektedir. (Program Rehberi, Sayfa 51-52)

KA1 Mesleki Eğitim Hareketlilik projelerinde kurumlar ve oluşturulan konsorsiyumlar sadece bir kez başvuru yapabilmektedir. Bu sebeple oluşturulan konsorsiyumların üyelerinin her birinin ayrı ayrı (ortakların hiçbirisi değişmeden) ve aynı konsorsiyum yapısı adına başvurmaları halinde tüm başvurular ön değerlendirme aşamasında elenecektir. Ayrıca kurumların dahil oldukları konsorsiyum sayılarında ölçülü olmaları, kurumsal kapasitelerini de düşünerek konsorsiyumlara dahil olmaları tavsiye edilmektedir.

Bunun yanı sıra, konsorsiyumların mutlaka bir gerekçe veya ihtiyaca dayalı olarak oluşturulması gerekmektedir (Örneğin ihtiyaçları aynı olan kurumların bir araya gelmesi, iş dünyası kurumlarının dahil edilmesi gibi). Mesleki eğitim kurumlarının tek başına başvuru yapabileceği ve gerekmediği müddetçe konsorsiyum kurmanın ilave puan getirmediği göz önünde bulundurulmalıdır.

Yurtiçi ortak sayısı ve katılımcı sayısının başvuran kurumun kurumsal kapasitesi ile uyumlu olması gerekmektedir. Ortak sayısının kurumsal kapasite ile uyumlu olmayan bir şekilde yüksek tutulması uygulamada ciddi sorunların yaşanmasına neden olabilmektedir (koordinasyon sorunu, yeterli katılımcı bulamama gibi). Ayrıca, yurtdışında staj yapılacak kurumların aynı anda çok sayıda öğrenciye staj yaptıramadığı, dolayısıyla aynı yerde staj yapacak katılımcı sayısı arttıkça kalitenin de düşebildiği gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda yurtiçi ortak sayısı ve katılımcı sayısının bu durum göz önünde bulundurularak belirlenmesi önem arz etmektedir (örneğin, 2011 yılında LdV hareketlilik projelerinde ortalama katılımcı sayısı 30 iken bu rakam 2015 yılında 47’ye yükselmiştir). Bu durum proje bütçelerinin de daha makul olmasına ve dolayısı ile daha fazla projenin desteklenebilmesine de katkı sağlayacaktır. Ayrıca, aynı puanı alan projeler arasında bütçesi daha düşük olan projelere öncelik verildiği unutulmamalıdır.

Hizmet sağlayıcı kurumların (intermediary organizations) tanımı 2016 Program Rehberinin 50. Sayfasında açıklanmıştır (Eğitim, öğretim ve gençlik çalışması alanlarında veya işgücü piyasasında faal bir kurum/kuruluştur. Ulusal hareketlilik konsorsiyumunda bir ortaktır ancak gönderen kurum/kuruluş değildir. Rolü, gönderen mesleki eğitim kurumlarının idari prosedürlerini paylaşıp kolaylaştırmak ve stajlar konusunda öğrenci profillerini işletmelerin ihtiyaçları ile daha iyi eşleştirmek ve katılımcıları birlikte hazırlamak olabilir).  Hizmet sağlayıcı kurumlar ile proje kapsamından işbirliği yapılacaksa,  bu kurumların Program Rehberindeki ilgili rol çerçevesinde projeye dahil edilerek konsorsiyum yapısı içinde ortak olarak yer almaları ve başvuru formuna PIC numarası ile eklenmeleri tavsiye edilmektedir. 

2016 Program Rehberinin 241. Sayfasında birebir aynı veya benzerlik gösteren başvuruların özel bir değerlendirmeye tabi tutulabileceği belirtilmektedir. Bu doğrultuda Merkez Başkanlığımız tarafından alınan tüm başvurular birbirleriyle içerik benzerliği açısından kıyaslanmakta ve belli bir eşiğin üzerinde benzeşen projeler elenmektedir. Bu sebeple kurumların/konsorsiyumların projelerini kendi ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlamaları tavsiye edilmektedir.

2016 yılı Erasmus+ Program Rehberi’nde geçen “Bireyler hibe için doğrudan başvuru yapamaz” ibaresi ve Avrupa Komisyonu ile konuyla ilgili yapılan yazışmalar uyarınca “Tüzel Kişiliği” olmayan “Gerçek Kişiler” Erasmus+ Mesleki Eğitim Programına hibe başvurusunda bulunamayacaklardır. Gerçek Kişilerin başvuru yapması halinde, başvuru sahibinin “Gerçek Kişi” olduğunun anlaşıldığı herhangi bir aşamada söz konusu başvuru ilgili kurallar çerçevesinde uygun olmayan başvuru olarak değerlendirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

07 Ocak 2016 Perşembe
http://bit.ly/1PgNl20