Haberler

Ana Eylem 2 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar 2016 Yılı Bütçe Tahsisine İlişkin Duyuru

2016 yılında Erasmus+ Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar proje başvurusu sunacak kurumların dikkatine:

Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 altında yer alan Stratejik Ortaklıklar faaliyeti yüksek kaliteli öğretme, öğretim, öğrenme ve gençlik çalışması, kurumsal modernizasyon ve toplumsal yenilik getiren deneyimleri uygulamaya koymak amacıyla eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlara ve farklı sosyo-ekonomik sektörlerde aktif olarak yer alan şirketlere, kamusal otoritelere ve sivil toplum kuruluşlarına işbirliği yapma fırsatı sunmaktadır.

2016 yılı başvuru döneminden itibaren geçerli olmak üzere hedeflerine ve ortaklık yapısına bağlı olarak stratejik ortaklık projeleri iki türde olabilecektir:

1.      Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar (Development of Innovation): Bu kategorideki projelerin yenilikçi çıktılar üretmesi ve/veya mevcut ürün ya da fikirlerin yaygınlaştırılmasına ve kullanılmasına yönelik faaliyetler içermesi beklenir. Bu amaçla, fikri çıktı ve çoğaltıcı etkinlik planlanabilir ve bütçe talep edilebilir.

2.      İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklıklar: (Exchange of Good Practices) Bu kategorideki projelerin amacı kurumlara işbirliği ağları kurmaları, uluslararası kapasitelerini artırmaları ve fikir, uygulama ve yöntemleri paylaşmaları için fırsat sunmaktır. Proje amacı ve kapsamı ile orantılı olarak bu projelerin de somut çıktılar üretmesi mümkün olup faaliyet sonuçlarını yaygınlaştırmaları beklenir. Bu faaliyetler ve sonuçları proje yönetimi ve uygulaması için sağlanan bütçeden desteklenecektir. Bu kategorideki projeler fikri çıktı ve çoğaltıcı etkinlik bütçesi talep edemeyecektir. (Yükseköğretim alanındaki stratejik ortaklık projeleri bu kategoride olamaz.)

Seçilen stratejik ortaklığın türü başlangıçta başvuru formunda (Main objective of the project) seçilmiş olmalıdır. Erasmus+ Okul Eğitimi Programı kapsamında:

- Standart bir Karma Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA201) projesi kapsamında başvuru sahibi, hedefleri doğrultusunda bir seçim yaparak her iki proje türünde de başvuru yapabilir.

Ancak,

- Yerel/bölgesel eğitim otoriteleri arasında yapılacak bölgesel nitelikli (partnership between regions) olarak kurgulanmış bir Karma Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA201) başvurusu sadece İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklık tipinde olacaktır.

- Sadece okullardan oluşan ortaklık yapısında Okullar Arası Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA219) başvuru formu doldurulacak olup bu başvurular İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklık tipinde olacaktır.

Avrupa Komisyonu tarafından bu iki ayrı proje türü için ayrı ayrı bütçe tahsisi yapılması öngörülmüştür. Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında ulusal bütçe tahsisatının % 80’i ‘İyi Uygulamaların Değişimi’, % 20’si ise ‘Yenilik Geliştirme’ projelerine ayrılmıştır. Bu doğrultuda, her iki proje grubu kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Ayrıca, sadece İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklıklar projelerinde eğitim, öğretme ve öğrenme faaliyetleri kapsamında hareketliliklere katılacak toplam katılımcı sayısı sınırlandırılmış olup proje başına refakatçiler dahil en fazla 100 katılımcı fonlanacaktır.

2016 yılı Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar başvurularında yukarıdaki hususların dikkate alınması önemle duyurulur.

 

21 Aralık 2015 Pazartesi
http://bit.ly/1TZC8ql