Haberler

BASIN AÇIKLAMASI - Erasmus Programı Etki Çalışması

Avrupa Komisyonu tarafından 22 Eylül 2014 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan Erasmus Programı Etki Çalışmasında, Erasmus öğrencilerinin ilk işlerini bulma ve kariyerlerini geliştirme konusunda diğer öğrencilere nazaran daha iyi bir pozisyonda oldukları, istihdam edilebilirlik yeteneklerinin  daha fazla olduğu, yurtdışında iş buldukları, dolayısıyla uzun vadede işsizlik yaşama oranlarının daha düşük olduğu ifade edilerek, Programın katılımcılar üzerindeki olumlu etkilerinin altı çizilmiştir.

Erasmus Programı 1987 yılından bu yana uygulanmakta olan ve yükseköğretim sektörünü hedefleyen Avrupa Birliği hibe programıdır. Ülkemiz 2004 yılından beri Erasmus Programından faydalanmaktadır. Bugüne kadar 100 bine yakın öğrencimiz Erasmus Programı ile Avrupa’daki Program ülkelerinde bulunan üniversitelerde öğrenim, staj, vb. faaliyetler için hibe almaya hak kazanmıştır. Aynı dönemde Üniversitelerimizdeki 23 binden fazla akademik ve idari personel de Program ülkelerindeki üniversitelerde öğretim veya idari faaliyetler konusunda deneyim kazanma fırsatını elde etmişlerdir.

Geçtiğimiz 10 yıldır ülkemizde de uygulanan Erasmus Programı öğrencilerimizin akademik ve mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlamıştır. Bunun yanı sıra, Erasmus Programı bir taraftan Avrupa Birliği kamuoyunun Türkiye’ye yönelik önyargılarının kırılmasını ve kültürel yakınlaşmayı sağlarken, diğer taraftan yükseköğretim alanında akademik ve idari personel ile öğrencilerimize Avrupa ülkeleriyle işbirliğinin yolunu açmaktadır.

Ülkemiz, bundan önceki dönemlerde olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de gençleri  geleceğe hazırlayan ve onların uluslararası arenada söz sahibi olmalarına yardımcı olacak ERASMUS+ Programından azami ölçüde faydalanmaya devam edecektir. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

29 Eylül 2014 Pazartesi
http://bit.ly/10ehtcv