Haberler

Hibe Tahsis Edilen Projelerin Harcamalarına ilişkin DuyuruDeğerli Proje Sahipleri,

Erasmus+ Programı kapsamındaki proje başvurularına ait değerlendirme sonuçlarının www.ua.gov.tr sitemizde yayınlanması, ilgili proje sahiplerine kabul, ret veya yedek listede olduklarına dair bir resmi yazı veya e-posta gelmeden de sonuçların kesinlik kazandığını göstermektedir.

Sonuçların yayınlanmasını takip eden süreçte, Kurumunuzun ve Başkanlığımızın hak ve sorumluluklarını, proje bütçesini ve diğer yasal şartları kayıt altına alacak olan sözleşmeniz hazırlanacak ve imzalanacaktır. Sözleşmenizin imzalanmasının ardından sözleşmenizde belirtilen ilk ödemeler yapılacaktır. Bu sürecin uzun sürebileceği göz önünde bulundurularak ve konuyla ilgili gelen sorulara istinaden sözleşmenin imzalanmasından önce bir projeye yönelik harcamaların (bilet alımı vb.), yapılıp yapılamayacağına ilişkin açıklama aşağıda yer almaktadır:

Aşağıda sıralanan şartlar göz önünde bulundurulmak şartı ile ilgili projeye yönelik harcamalar yapılabilir:

1. Yapılacak harcama, projenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında olmalıdır.
2. Yapılacak harcama, başvuruda talep edilmiş ve sözleşme makamı tarafından kabul edilmiş olmalıdır.
3. Sözleşme esnasında kontrol edilecek olan ve her birisi, farklı başvuran türü ve bütçe miktarlarına göre değişen;
a. SGK-vergi borcu olmaması ve
b. Mali kapasitenin yeterli olması

şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.

4. AB Komisyonundan Ulusal Ajans’a aktarılacak olan bütçenin gecikmesi gibi durumların da dikkate alınması gerekmektedir.
5. Sözleşme imzalanması esnasında çıkabilecek diğer yasal engellerden dolayı sözleşmenin imzalanmaması durumunda yapılan harcamaların hiçbir hukuki geçerliliği olmayacağı bilinmelidir.

Bilgilerinize saygıyla duyurulur.
23 Temmuz 2014 Çarşamba
http://bit.ly/1nugzAw