Haberler

Erasmus+ Programı ve İş Dünyası için Fırsatlar Toplantısı

Avrupa Birliği Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu olan Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yeni bir döneme girdi. 2007-2013 yılları arasında Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları adı ile yürütülmekte olan programlar 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ adı altında uygulanacak. Erasmus+ programı kapsamında özellikle mesleki eğitim alanında iş dünyası ile etkin ve güçlü bir işbirliğine ayrı bir önem veriliyor. Bilgi, yaratıcılık ve girişimciliği teşvik etmek üzere yükseköğretim ve iş dünyası arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Erasmus+ Programı kapsamında gençlik, yükseköğretim, yetişkin eğitimi ve mesleki eğitim ile iş dünyası arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve yeni dönemde bu konudaki proje fırsatlarını iş dünyasına tanıtmak üzere; Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu’nun himayelerinde ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, meslek kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının önde gelen diğer temsilcilerinin katılımları ile 12 Şubat 2014 tarihinde İstanbul’da “Erasmus + Programı ve İş Dünyası İçin Fırsatlar Toplantısı” gerçekleştirilecek. Toplantıya katılım sağlayacak olan kamu kurumları, iş dünyası, sivil toplum örgütleri ve üniversite temsilcileri AB eğitim ve gençlik proje fırsatları hakkında detaylı olarak bilgilendirilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu kamuoyuyla şu mesajı paylaştı: “Türkiye Ulusal Ajansı’nın 2007-2013 yılları arasında farklı hedef kitlelere yönelik olarak yürütmüş olduğu Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarından Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig ve Gençlik programları 2014-2020 döneminde tüm Avrupa’da “Erasmus+” adıyla yürütülecek. Geçtiğimiz dönemde Türkiye bu programlardan yararlanmada büyük bir başarı gösterdi. 10 yıllık dönemde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 630 Milyon Avro kaynak kullanıldı ve 370.000 vatandaşımız Avrupa ülkelerine eğitim amaçlı gönderildi. 2014 yılı itibariyle bu programlar Erasmus+ adı altında şekil ve içerik değiştirmekle birlikte yine aynı amaçlara ve aynı hedef kitlelere yönelik olarak varlığını sürdürecek. Biz de Erasmus+ programının bütün vatandaşlarımızca tanınmasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Erasmus+ programının içerisinde sunulan fırsatların odalarımız, meslek örgütlerimiz, birliklerimiz, sendikalarımız, iş ve işveren temsilcilerimiz tarafından iyi değerlendirmesi Türkiye’de mesleki eğitimin kalitesinin ve cazibesinin artırılmasına katkı sağlayacaktır. Gerçekleştirilecek projeler ülkemizde nitelikli işgücü yetiştirilmesi ve istihdam edilebilirliğin güçlendirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Mesleki eğitimin iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmesi adına iş dünyasının bu projelerde yer almasına çok önem veriyorum. Bu sebeple, düzenleyeceğimiz “Erasmus + Programı ve İş Dünyası İçin Fırsatlar Toplantısı”nın iş dünyasının temsilcilerine fayda sağlayacağına inanıyorum.”

12 Şubat 2014 Çarşamba
http://bit.ly/1bVbfAO