Duyuru ve Etkinlikler

25-27 Ekim 2017 Tarihleri Arasında Erasmus+ Kanıta Dayalı Politika Araştırma Seminerine Katılım Sağlandı

25-27 Ekim 2017 tarihlerinde Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Erasmus+ Kanıta Dayalı Politika Araştırma Seminerine, gönderilen davet üzerine Başkanlığımızı temsilen Program İzleme Koordinatörlüğünden katılım sağlanmıştır.

Polonya Ulusal Ajansının ev sahipliğinde gerçekleşen seminerin ana konusu Erasmus+ programlarına yönelik gerçekleştirilen değerlendirme ve etki analizi çalışmaları ile çalışmalarda kullanılan yöntemlerdir. Erasmus+ programlarının kanıta dayalı analizi hususunda Ulusal Ajans yaklaşımlarının, araştırma yöntemlerinin, Ulusal Ajanslar tarafından yapılan veya gelecekte yapılması planlanan çalışmaların ve iyi uygulama örneklerinin sunumlar yoluyla tanıtıldığı ve yuvarlak masa toplantıları ile tartışıldığı çok katılımcılı bir ortamda gerçekleştirilmiştir. Seminere diğer ülke Ulusal Ajansları çalışanlarının yanı sıra eğitim sektöründe aktif olarak çalışan çok sayıda araştırmacı da katılım göstermiştir. Seminere farklı ülkelerden yaklaşık olarak 100 araştırmacı ve Ulusal Ajans Temsilcisi katılmıştır.

Ulusal Ajans temsilcilerinin yanı sıra araştırmacıların da aynı organizasyonda yer alması ve tartışma ortamının yaratılması değerlendirme ve etki analizi çalışmalarının her iki boyutunu da görmek açısından oldukça faydalı olmuştur. Ek olarak, katılım sağlanan seminer diğer ülke Ulusal Ajansları tarafından yapılmış değerlendirme ve etki analizi çalışmaları hakkında detaylı bilgilerin paylaşılması ve gelecekte yapılması planlanan çalışmalara yönelik olarak iletişim ağı oluşturulması ve işbirliklerinin geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır.

Seminere ilişkin detaylı gündem ve fotoğraflar aşağıda sunulmuştur:

Seminer Programı

 
 

 

  • Tarihler: 01 Ara, 2017
http://bit.ly/2AtzCZR