Company and Group Applications for Programs

The national id will be username for individual applications and tax number will be username for institutional applications.They will be used for further applications and processes..

Company Application Group Application

Programs to Apply

Comenius Asistanlığı, Comenius Regio Bölgesel Ortaklıkları, Erasmus Öğrenim ve Yerleştirme amaçlı Öğrenci Hareketliliği, Erasmus Yoğun Dil Kursları (EILC), Erasmus Yoğun Programlar (IP), Grundtvig Çalışma Grupları, Grundtvig Gönüllü Projeleri, Hazırlık Ziyaretleri, Leonardo da Vinci Çok Taraflı Yenilik Transferi Projeleri, Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri, Gençlik Alt-Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri, Gençlik Alt-Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri, Gençlik Alt-Eylem 1.3 Gençlik Demokrasi Projeleri, Gençlik Alt-Eylem 2 Avrupa Gönüllü Hizmeti, Gençlik Alt-Eylem 2.1 AGH - Niyet Beyanı, Gençlik Alt-Eylem 3.1.a Gençlik Değişimleri, Gençlik Alt-Eylem 3.1.b Eğitim ve Ağ Kurma, Gençlik Alt-Eylem 4.3 Eğitim ve Ağkurma, Gençlik Alt-Eylem 5.1 Toplantılar

Individual Applications for Programs

Bireysel başvuru yapacak olan gerçek kişilerin T.C kimlik numaraları kullanıcı adı olarak sisteme kaydedilecek ve kişinin daha sonra yapacağı tüm başvuruları için geçerli olacaktır.

Individual Application

Programs to Apply

Grundtvig Ziyaret ve Değişimler, Comenius ve Grundtvig Hizmet-içi Eğitim Faaliyeti, Comenius Asistanlığı, Grundtvig Asistanlığı, Ortak Konulu Program Çalışma Ziyaretleri, TCP (Eğitim ve İşbirliği Planı)